Sådan lever du længere

I det antikke Grækenland definerede filosoffen Heridon alt levende, som det der er muligt at slå ihjel. Men hans fascination af eksistensen stoppede ikke ved overgangen fra tanke til handling, som det eller var kutyme blandt andre af den gamle verdens store tænkere. Heridon ses i dag af anerkendte historikere som meget lig nutidens vidensskabsmænd (m/k), da han var den første som altid ville underbygge sine teorier med særdeles tilbundsgående forsøg, og således begynde han også fra en meget ung alder det store arbejde med at samle data om hans teori om det levende. 

Fra sit tolvte leveår, i den førherrens år 621 før kristi-fødsel, tog denne søn af en møbelfabrikant, hver morgen på slagtet otte, toget fra hans fødeby Dafnos til hovedstaden Athenas. Her gik han i gang med sit metodiske arbejde; med landbrugsredskabet leen, et arvestykke fra hans bedstefar på morens side, hvedebonden Konysovs, slog han om sig på menneskemylderet der fyldte denne datidens metropol. Hans tese var at alle storbyens mennesker, som han anså som levende, måtte være modtagelige overfor døden. Gang på gang viste denne tese sig legid, men Heridon fortsatte alligevel arbejde upåklageligt i tredive år – han var nemlig en grundig nisse (det kunne ungdommen lære noget af i dag!).

Heridons resultater blev foreviget i artiklen "The Living and the Dead" som kan læses i det videnskabelige tidsskrift Stone fra samme år (som han blev 43). 

Heridon har i årene efter udgivelsen, som følge af en ordenligt pension fra den græske stat, haft mulighed for en gang for alle at skrive denne hans tese i sten. Et par kritiske artikler om usikkerheder ved han test resultater, har fået ham til forsætte sin indsamlingen af data.

Nu er jeg nået til Nørreport, så nu må det være slut.


Hvad er en problemformulering?

De fleste af os kender til det, vores lærer eller personlige coach stiller os en skriftlig opgave og i den skal indgå en såkaldt problemformulering. Men hvad er en problemformulering i grunden? Det er et virkeligt relevant spørgsmål i denne sammenhæng. For at kunne aflevere en fyldestgørende opgave, må man vide dette, for hvordan skal man eller formulere en sådan formulering? Det er jo svært at skrive noget, man ikke ved hvad er måtte man mene. Så vil opgaven blive ufuldstændig og resultatet vil ikke opfylde kravet om selvsamme problemformulering.

Der er selvfølgelig oftest andre kriterier, end bare denne problemformulering, for at opgaven vil blive komplet. Måske vil jeg i kommende artikler komme ind på disse; det kan være afsnit som indledning, konklusion, kildehenvisninger, efterskrift, forskrift og perspektision. Men lad os holde os til emnet — problemformuleringen. Uden denne formulering ingen ordentlig opgave, kunne man med stor akkuratesse postulere.

Engelsktalende vil kalde en problemformulering for en såkaldt problem formulation, men det er i grunden det samme, bare på et helt andet, og meget større, sprog. På tysk hedder en sådan formulering en problemformulierung, og selvom det på overfladen kan ligne det samme ord som på dansk, kan man, hvis man går ned i detaljen, godt finde små nuancer: første del af ordet, det der refererer til selve problemet, har faktisk præcis den samme fordeling af bogstaver som det danske ord problemformulering, men i sidste del af ordet har tyskerne simpelthen valgt at give det et mere germansk præg. Her er den ellers gode danske endelse "ring" udskiftet med det tyskklingende "rung". Derudover sker der inden "rung" også en form for germanisering jeg nok skal lade være med at komme ind på, da det kan være meget svært at forstå.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/English_language

Hvor bor Kim Larsen?

Den populære musiker Kim Larsen fra neofolk bandet Of the Wand & the Moon, bor ikke, som man ellers godt kunne antage, i Zürich,Wien eller en anden mellem europæisk-hovedstad. Han bor simpelthen i en beskeden lejlighed i Odense på den danske ø Fyn. Den vidner øjensynligt ikke om den store formue, han har tjent gennem årene på sine folkekære misantropiske numre.

Kilder:
Wikipedia
Se og Hør