Integration

Integration er et emne, der er blevet vægtet højt i folketingsvalget anno 2007. Danmark er blevet et populært land at søge asyl i - 503.699 indvandrere boede pr. 1. januar i Københavns kommune.[1] Dette er en stigning på 0,5 % siden 1. januar 2006.[2] Hvis indvandringen fortsætter på samme høje niveau, bliver vi nødt til at lave om på reformer - dette er politikkerne klar over. Men den danske befolkning skal også vænne sig til den store indvandring. Den har nemlig også et ansvar for at hjælpe nydanskere med at blive en del af et fællesskab og lade dem integrere sig.[3] En del af integrationen er blandt andet at komme i arbejde. Det er politikkerne også klar over. Et af målene med integrations politik er at flere indvandrere, samt deres efterkommere, skal i arbejde og være selvforsørgende. Som grundlag for dette skal de have en uddannelse, så de bliver mere attraktive på arbejdsmarkedet.[4]

Dansk folkeparti mener, at et så velstående land som Danmark selvfølgelig skal hjælpe folk, der flygter fra livstruende situationer. Danmark skal hjælpe dem til at få en ansvarlighed, så de ikke kommer til at leve på nas af det danske samfund. De skal kunne forsørge sig selv og bidrage til landet. Indvandrerne må finde sig i, at vi i Danmark har demokrati og ligestilling. Når indvandrere kommer til Danmark, mener Dansk Folkeparti, at vi skal stille nogle klare krav til dem; De skal integrere sig, tage sig en uddannelse og komme i arbejde. Ellers vil det danske samfunds fremtid ikke kunne sikres. Kan de ikke finde sig i dette, må de tage hjem igen.[5]

Venstre ønsker, at indvandrere skal have de samme muligheder som danskere. Vi skal give asyl til dem, der er forfulgt, men de, der ikke har fået asyl, skal straks sendes hjem igen. Venstre siger også, at de der har fået asyl skal integrere sig ordentligt. Dette skal vi hjælpe dem til ved at undervise dem i det danske samfund, så de får en vis forståelse for det. Det er også vigtigt, at de lærer om dansk adfærd og demokrati, da dette ikke er noget, de er vant til fra deres hjemland. [6]

Ny Alliance mener vi bliver nødt til at tænke nye tanker med henhold til integration. Danmark er alt for langsom til at behandle de forskellige sager, og det er synd for dem, der søger asyl. Ny Alliance gør på deres hjemmeside også opmærksom på, at det ikke kan være rigtigt, at et så velstående land som Danmark lader asylansøgere bo så isoleret fra det danske samfund. Dette hjælper ikke deres integration.[7]

Helt overordnet set er partierne enige om, hvordan indvandrerne skal opføre sig i det danske samfund, og hvordan de skal behandles. De skal integrere sig, komme i arbejde og bliver nødt til at finde sig i det danske demokrati. Men vi, som et velstående land, skal også hjælpe dem i gang. Vi skal yde starthjælp i form af undervisning, både i det danske sprog, men også i hvordan Danmark fungerer som land. Ved at undervise dem i dansk vil de automatisk kunne deltage mere i samfundet. De vil kunne gå i danske skoler, arbejde og i det hele taget fungere bedre i det danske samfund. Men det er ikke nok at indvandrerne prøver at tilpasse sig vores samfund, danskerne skal også lære, at der kommer fremmede til deres land. De skal ikke være fremmedhadske og racistiske, men derimod hjælpe indvandrerne.

     Indvandrerne bliver også nødt til at finde sig i, hvordan den danske politik er. De må respektere, at der er visse traditioner, de ikke kan medbringe til landet. Dette kunne for eksempel være den tradition at blive gift i en meget ung alder -ofte i et tvunget ægteskab. Dette tillader det danske samfund ikke, og man har derfor lavet 24-års reglen, som også har været meget debatteret i valgkampen i år.[8]. Grunden til partierne ønsker at bibeholde 24-års reglen er, at de på den måde kan undgå en forøgelse af indvandringen til Danmark. Når reglen er der, kan de danske indvandrere ikke bare få deres familier herop.

Men selv om partierne er enige i integrationen, er de uenige i fremgangsmåden, altså løsningsforslaget til problemet. Dansk Folkeparti mener ikke Danmark skal være et land der godkender alle asyl ansøgninger. Der skal være klare regler for, hvem der kan få asyl, og de, der får det, skal integrere sig hurtigt. Venstre mener derimod, at alle der kan respektere de danske spilleregler er velkomne. Ny Alliance bakker op om VK regeringens stramninger af udlændinge politikken, men gør dog også på deres hjemmeside opmærksomme på, at de mener, de kammede over til sidst.[9]

Man kan diskutere hvorfor Nasar Khader og Ny Alliance har valgt at køre med en stram indvandrerpolitik. Nasar Khader er selv indvandrer, og ved at føre denne politik, giver det ham stor mistillid hos andre indvandrere.

Partiernes valgløfter tyder på, at Danmark i fremtiden vil få en opstrammet indvandrepolitik, der vil resultere i en bedre integration.[1] http://inm.ecoanalyse.dk/web/asp/ResultWindow1.asp

[2] http://inm.ecoanalyse.dk/web/asp/ResultWindow1.asp

[3] http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/integration_af_nyankomne/integration_af_nyankomne.htm

[4] http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Integration/regeringens_integrationspolitik/regeringens_integrationspolitik.htm

[5] http://www.danskfolkeparti.dk/Udlændingepolitik614.asp

[6] http://www.venstre.dk/index.php?id=5410

[7] http://nyalliance.dk/show/131/Integration__udl__ndinge_og_v__rdier.htm

[8] http://www.venstre.dk/index.php?id=4502

[9] http://nyalliance.dk/show/131/Integration__udl__ndinge_og_v__rdier.htm