Lidt om: Peter Andreas Heiberg


P.A. Heiberg blev født i Vordingborg i 1758 og begyndte derfor først sin karriere i slutningen af oplysningstiden (1680 til omkring 1800). Faren var rektor på en latinskole men døde da Heiberg var 2. Derfor flyttede moren børnene til sin far som var præst. Der boede de indtil Heiberg selv skulle på latinskole. Her blev han student i 1774. I 1777 tog han den store filologiske eksamen. I 1779 forlod han København, angiveligt pga. af spillegæld. Han rejste til Sverige for at blive soldat. Halvandet år senere frikøbte hans familie ham for tjeneste og han tog, efter en kort ophold i Uppsala, til Bergen. Her boede hans onkel og her blev han de næste tre år. I Bergen mødte Heiberg mange forfattere som inspirerede ham til selv at skrive noget. Da Heiberg kom tilbage til København brugte han sine sprogkundskaber til at få arbejde som tolk. Han oversatte også ”Eusebius, eller hvad Frugt man høster af Dyden i vore Tider” som var lavet af den franske forfatter Jean-Charles Laveaux. Dette værk er også kritisk mod overklassen og sikkert derfor vælger Heiberg at udgive den anonymt. Heiberg gifter sig, i 1970, med den 16 årige Thomasine.