Hvordan ganger man?

At gange er en af de fire elementære regnearter. Man tager blot det ene tal, i dette eksempel 42023 og ganger (*) med det andet, eksempelvis 0,834239847 sådan her: 42023 * 0,834239847 = 35 057,2611 (her har jeg blot brugt Googles søgefelt og skrevet det. Pærenemt)

KH Troels Torkel, matamatiker