Hvordan yngler fisk

At fisk yngler er en almen misforståelse. Mange tror fejlagtigt at ligesom mennesker, og andre dyr på landjorden, opstår nye amfibie individer efter parring og derefter fødsel/æglægning. Men havvæsner opstår spontant i den mørke ursupper der dækker bunden af de dybeste oceaner.